AT: +43 (0) 316 426500 | DE: +49 (0) 180 577 00 150 office@mides.com

Samsung EKO 7

Kardio vaskularni uređaj za specijaliste

Samsung EKO 7 uređaj ispunjava sve zahteve kardiologa, te je posebno prilagođen specijalistima koji su navikli da rade na aparatima bez potrebe da gledaju na kontrolni panel. Upravo takva upotreba aparata (taststure) je moguća zahvaljujući ergonomskom dizajnu i logičkom rasporedu tastature.

– Color Doppler, PW i CW uređaj sa 19“ monitorom visoke rezolucije
– CD, DVD i USB priključci
– Tissue Doppler
– DMR Plus
– Quickscan – menjanje slike pritiskom na dugme
– Multi Beam Processing
– Spatial Compound Imaging
– Software za merenje i izračunavanje
– 3 priključka za sonde

U cenu ulazi: Ultrazvučni uređaj sa navedenim karakteristikama, uputstvo za upotrebu, L5-13IS linearna sonda, C2-6IC konveksna sonda, PE2-4 kardio sonda.

Dodatne mogućnosti: Thermo štampač, druge vrste sondi, EKG Modul, 3-Plain-Strain & Bull`s Eye, AutoIMT, StressEcho.

Dodatna pitanja?

MIDES      2016