AT: +43 (0) 316 426500 | DE: +49 (0) 180 577 00 150 office@mides.com

Samsung UGEO H60

Moderan dizajn – praktična upotreba

Uređaj Samsung UGEO H60 uočljiv je zahvaljujući modernom dizajnu, te ujedno veoma pogodan za korištenje zahvaljujući 10“ Touch Screen-u. Ovaj svestrani aparat je takođe pogodan za poliklinike i opšte bolnice , omogućava priključivanje do 4 sonde istovremeno.

– 18,5“ LED monitor
– 10“ Touch Screen
– USB priključak
– Color Doppler, PW i CW Doppler
– S-Flow
– Quickscan – menjanje slike pritiskom na dugme
– ClearVision
– Spatial Compound Imaging
– Hybrid Beamformer
– Software za merenje i izračunavanje
– 3 do 4 priključka za sonde

U cenu ulazi: Ultrazvučni uređaj sa navedenim karakteristikama, uputstvo za upotrebu, L5-13 linearna sonda, C2-6 konveksna sonda, PE2-4 kardio sonda.

Dodatne mogućnosti: Thermo štampač, druge vrste sondi, EKG Modul, Strain, AutoIMD, StressEcho.

Dodatna pitanja?

MIDES      2016